Nakhonsawan Vocational College# รายการข่าว
1    ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)​ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา  2020-12-02 00:39:40
2    ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา  2020-12-02 00:29:29
3    ร่วมแสดงความยินดีกับดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า   2020-12-02 00:25:45
4    ร่วมแสดงความยินดีกับดร.แทน โมราราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  2020-12-02 00:23:14
5    เข้าพบเพื่อขอบคุณและแลกเปลี่ยนนโยบายการบริหารสถานศึกษากับท่านรองจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี  2020-12-02 00:21:19
6    ร่วมในพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา  2020-12-02 00:16:21
7    คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพีย  2020-12-02 00:12:46
8    ประชุมทีมงานอาคารสถานที่  2020-12-02 00:07:15
9    ยินดีต้อนรับ ท่านพลฤทธิ์ จินดาหลวง อดีตผู้อำนวยการอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมคณะ  2020-12-02 00:03:20
10    แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวส.  2020-12-01 23:57:56
11    ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง   2020-12-01 23:56:43
12    แสดงความยินดีกับนางวารี ชีวเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์   2020-12-01 23:49:54
13    เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting)​ กับหัวหน้าส่วนราชการ   2020-12-01 23:48:00
14    ประชุมรับมอบภารกิจเตรียมการด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  2020-12-01 23:43:50
15    ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  2020-12-01 23:41:05
16    ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรการการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้  2020-12-01 23:37:35
17     ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔   2020-12-01 23:28:31
18    ร่วมแสดงความยินดีกับดร.แทน โมราราย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  2020-12-01 23:24:49
19    กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  2020-12-01 23:22:16
20    ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน  2020-12-01 23:20:42