Nakhonsawan Vocational College# รายการข่าว
1    ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม  2020-02-20 11:52:54
2    ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาฯ พ.ศ.2561  2020-01-20 16:46:37
3    กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2560  2020-01-20 16:47:22
4    กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2561  2020-01-20 16:47:27
5    กำหนดค่าเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน พ.ศ.2562  2020-01-20 16:47:34
6    ประกาศผลโควตาภายนอก 2563  2020-01-20 16:47:40
7    ประกาศผลโควตาภายใน 2563  2020-01-20 16:47:45
8    ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  2019-12-06 12:52:39
9    แจ้งถ่ายรูปติดใบ รบ.  2019-11-14 08:15:18
10    กำหนดการประชุมผู้ปกครองฯ  2019-11-13 08:01:45
11    ประกาศพ้นสภาพ 2/2562  2019-11-12 17:31:13
12    ประกาศรับสมัครโควต้าภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2563  2019-11-12 17:02:10
13    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2019-10-18 09:08:29
14    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว   2019-09-30 16:26:26
15    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2019-09-25 12:25:42
16    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  2019-09-12 07:04:26
17    บัตรลงทะเบียน ปวส.2/2562  2019-09-04 10:50:44
18    พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรฯ  2019-06-10 15:49:43
19     "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑  2019-06-10 15:43:06
20    กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ  2019-06-10 15:38:47