Nakhonsawan Vocational College2019-06-10 08:09:25

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.กุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดร.โอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา​ คืนผืนป่าให้พุทธศาสนสถาน​ ณ​ วัดภัทรสิทธาราม​ ดำเนินงานโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา