Nakhonsawan Vocational College2019-06-10 08:20:46

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาคหกรรม เข้าสอนทำมาลัยชำร่วย ณ โรงเรียนบ้านดอนคา ตำบลดอนคา อำเภอท่าตะโก ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เคลื่อนที่ "สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการโดยงานโครงการพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์