Nakhonsawan Vocational College2019-06-10 15:18:02

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ค่ายพระเจ้าตาก