Nakhonsawan Vocational College2019-06-10 15:26:05

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์ วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสานสัมพันธ์ป้องกันการรีไทร์ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการ ดำเนินงานโดยงานครูที่ปรึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์