Nakhonsawan Vocational College2020-06-09 11:38:03
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา

กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 2 อัตรา