Nakhonsawan Vocational College2016-11-23 08:11:01

 

      วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559  ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ แนะนำตัวและกล่าวทักทายและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา พร้อมกล่าวต้อนรับอาจารย์สุพัตรา กรวยสวัสดิ์ แผนกวิชาการบัญชี และนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติที่มาทักทาย แนะนำตัวกับนักเรียน นักศึกษา


อาจารย์สุพัตรา กรวยสวัสดิ์ แผนกวิชาการบัญชี

ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ กล่าวทักทาย นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ

นักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ แนะนำตัว