ประกาศพ้นสภาพ 2/2562
 ประกาศรับสมัครโควต้าภายในและภายนอก ปีการศึกษา 2563
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย