ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 บัตรลงทะเบียน ปวส.2/2562
 พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรฯ
  "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๒/๖๑
 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล ฯ
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย