งานวัดย้อนยุคเมืองพระบาง
 เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา
 สภากาแฟบามเช้า
 มอบเงินช่วยเหลือ นศ.
 อบรมการใช้ Mac OSX
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย