ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างชั่วคราว
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 การรับประกาศนียบัตร สำเร็จการศึกษา
 กำหนดการแก้ 0 , มส.
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย