ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา
 ร่วมแสดงความยินดีกับดร.จันทรา ส่งศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
 ร่วมแสดงความยินดีกับดร.แทน โมราราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 เข้าพบเพื่อขอบคุณและแลกเปลี่ยนนโยบายการบริหารสถานศึกษากับท่านรองจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี
 ร่วมในพิธีรดน้ำศพ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย