พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
 พิธีไหว้ครูช่างและรดน้ำขอพรผู็เกษียณอายุราชการ
 ตามรอยพ่อ
 
 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย