คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพีย
 ประชุมทีมงานอาคารสถานที่
 ยินดีต้อนรับ ท่านพลฤทธิ์ จินดาหลวง อดีตผู้อำนวยการอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมคณะ
 แจ้งเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนระดับชั้น ปวส.
 ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย