รับเสด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี
 พิธีไหว้ครู ป.ตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ
 พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย