โครงการห่วงใยใส่ใจบุตรหลาน 2559
 งาน 50 ปี น้อมรำลึกตามรอยพระยุคลบาท ฯ
  โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% จับ ปรับ แจกหมวกฟรี
 ผอ.พบนักเรียน นักศึกษาและแนะนำครูใหม่
 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย