แสดงความยินดีกับนางวารี ชีวเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
 เข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า (Morning Meeting)​ กับหัวหน้าส่วนราชการ
 ประชุมรับมอบภารกิจเตรียมการด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 ประชุมซักซ้อม ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณงบลงทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลตามมาตรการการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย