ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔
 ร่วมแสดงความยินดีกับดร.แทน โมราราย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
 ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียน
 นางจิตติมา บุญรอด รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเข้าแสดงความยินดี ฯ
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย