ยินดีต้อนรับ ผอ.อาณัติชัย จันทิวาสน์
  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เข้าเยี่ยมชม และให้กำลังใจครู และนักเรียนฯ
  ผอ.ทองคำ ตินะลา และผอ.วีระเดช เหลืองหิรัญ เข้าแสดงความยินดี ฯ
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ
 ยินดีต้อนรับ ผอ.อาณัติชัย จันทิวาสน์
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย