แชมป์ อวด-ดี อาชีวะ ปี2
        วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. พิธีประกาศผลรางวัลอันทรงเกียรติ
การประกวดการผลิตสื่อภาพยนตร์สั้นและสารคดีโครงการ "อวด-ดี อาชีวะ ปี2"
ณ Crystal Design Center (CDC) Crystal Grand Ball room ชั้น 2 (อาคาร E) จังหวัดกรุงเทพมหานคร นำทีมโดย ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ คุณโก้ นายสราวุธ เมืองคำ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) นักศึกษาทีมงาน The Dress Up และนักเรียน/นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ เข้าร่วมงาน โดยมี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงานการรับรางวัลอันทรงเกียรติ อีกทั้งยังมี ดร.ชาญเวช บุญประเดิม ที่ปรึกษาอาชีวะ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและประกาศนียบัตรให้กับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน โดยทีม The Dress Up จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ด้าน ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม "สาขา สุดยอดฝีมือ"
-รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม "สาขาต่างๆด้าน Prodution ในด้านการถ่ายภาพยอดเยี่ยม"


 


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66