ยินดีต้อนรับคุณครูทัศน์วรรณ รักใคร่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอต้อนรับ ครูทัศน์วรรณ รักใคร่ ครูผู้สอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์