สภากาแฟบามเช้า
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ฝ่ายเข้าร่วมสภากาแฟยามเช้า โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสภากาแฟร่วมหารือข้อราชการ กับหัวหน้าส่วนราชการ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์