ขอเชิญรับฟังการบรรยาย "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"