การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 1/2560
นศ. ปวส. 2 ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย
ระหว่างวันที่  1-15 พฤษภาคม 2560
นำสลิปการชำระเงินจากธนาคารพร้อมบัตรลงทะเบียน
มาทำเรื่องลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษาในวันที่
16 พฤษภาคม 2560 (วันเดียวเท่านั้น)


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66