ร่วมไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษาร่วมไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ รวม ๗ วันและให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ยกเว้นวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) รวม ๒๑ วัน

ดังประกาศ