บันทึกเทปโทรทัศน์ R To The Future
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ได้รับการประสานงานบันทึกเทปโทรทัศน์รายการR To The Future ในการเรียนสายอาชีพการแสดงแฟชั่นโชว์ สาธิตผลงาน/โครงการการสอนระดับปริญญาตรี และสัมภาษณ์ ศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จสาขาแฟชั่นและสิ่งทอ


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66