ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม
           ประกาศจากงานกิจกรรมฯ​ นักเรียนนักศึกษาคนใดที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หรือภาคเรียนอื่น สามารถลงซ่อมกิจกรรม ได้ในระหว่างวันที่ 17 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถรับคำร้องลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมได้ที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ตามวันและเวลาที่กำหนด
** หมายเหตุ ก่อนลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาสามารถเช็คผลกิจกรรม ในระบบศธ 02 ออนไลน์และสามารถตรวจสอบรายละเอียดการตกจะกรรมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 62 ได้ที่งานกิจกรรม และนักเรียนนักศึกษาสามารถ เลือกลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมได้เพียง 1 ภาคเรียน เท่านั้น ในการซ่อมกิจกรรมครั้งที่ 1