เลื่อนการรับสมัครฯ
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
เรื่อง เลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว