โครงการสมาธิส่งเสริมปัญญา 2560
โครงการสมาธิส่งเสริมปัญญา ประจำปี 2560
จัดขึ้นโดยชมรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมโดย ดร.สุรางค์ อิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหารครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันเคารพธงชาติสวดมนต์ นั่งสมาธิ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2560 หน้าเสาธง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 

 


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66