ลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา
วันที่ 26 มกราคม 2560 นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66