ประชุมทีมงานอาคารสถานที่
วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ดร.โอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายเชษฐ์ ปานสุวรรณ หัวหน้างานอาคารสถานที่ ประชุมทีมงานอาคารสถานที่ทุกท่าน ฝากนโยบาย ทำงานด้วยหัวใจ ทำภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ ห้องงานอาคารสถานที่


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66