คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพีย
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่าง และนำไปขยายผลประยุกต์ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ ต่อไป โดยมีดร.โอภาส เกตุเดชา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูสุดใจ เกตุเดชา ครูวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชม ณ ห้องเรียน ๒๑๑ อาคาร ๒


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66