เข้าพบเพื่อขอบคุณและแลกเปลี่ยนนโยบายการบริหารสถานศึกษากับท่านรองจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ นางวันดี จันทิวาสน์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เข้าพบเพื่อขอบคุณ และแลกเปลี่ยนนโยบายการบริหารสถานศึกษา กับท่านรองจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์ ณ ห้องทำงาน เทศบาลนครนครสวรรค์


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66