โครงการรับบริจาคโลหิต
วันที่ 26 มกราคม 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการ "โครงการรับบริจาคโลหิต" ร่วมกับ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66