ร่วมแสดงความยินดีกับดร.แทน โมราราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสมชาย บุตรสะ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการดร.กุสุมา ขันกสิกรรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับดร.แทน โมราราย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม จังหวัดชัยนาท


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66