ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา ณ วัดวรนาถบรรพต อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์