ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)​ คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)​คุณแม่ม่วยเอ็ง สือพัฒธิมา คุณแม่ของคุณครูอำนวย สือพัฒธิมา ณ เมรุ วัดวรนาถบรรพต (วัดกบ)​ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์