ยินดีต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยนายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายสาคร สิริวัฒนาโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวเปิดการคัดเลือก และนายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ๑๒๑๑ อาคาร ๑๒