ปิดชมรมวิชาชีพ/อิสระ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ผอ.ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักศึกษาองค์การฯ และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "นิทรรศการปิดชมรมวิชาชีพ/อิสระ" ภาคเรียนที่ 2/2559 ภายในงานมีการแสดงปิดชมรมของแต่ละชมรม การแสดงผลงานสรุปการดำเนินแต่ละชมรม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66