ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู และนักศึกษาองค์การฯ ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์