ครูสุดใจ เกตุเดชา ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครูสุดใจ เกตุเดชา ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และงานประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลเป็นหนังสือ "รางวัลของไม้" ซึ่งเป็นวรรณกรรมดีเด่น ให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการใช้ชีวิตโดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน