ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร