ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สุรางค์ อภิรมย์วิไลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล พร้อมคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66