วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวแสดงความยินดีกับครูกิตติพงษ์ สิทธิเชิงค้า และครูน้ำผึ้ง ช้างเนียม ในโอกาสที่สอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูกฏหมาย และครูภาษาอังกฤษ ตามลำดับ โดยครูทั้ง ๒ ท่านได้กล่าวความรู้สึกต่อผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66