ตามรอยพ่อ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณสรวง ผิวผ่อง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำครู และนักศึกษา เข้าร่วมปลูกต้นไม้กับทางจังหวัดนครสวรรค์ ในโครงการ "ตามรอยพ่อ" ปลูกต้นไม้ตามพระราชปณิธาน (วันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ภายใต้โครงการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66