การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.2561
           วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จัดการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2561


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66