ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2561
          ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ มีความประางค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2561 จำนวน 167 รายการ หากร้านค้าและผู้สนใจ
จะซื้อพัสดุฯ  ขอดูพัสดุชำรุดได้ที่งานพัสดุฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ โดยจะเริ่มดำเนินการขายในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 


Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include(footerM.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'footerM.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\inetpub\vhosts\nwvoc.ac.th\httpdocs\2564\newsRead.php on line 66