ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563

ประเภท จำนวนรวม มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
ผู้บริหาร 5 5 -
ข้าราชการครู 79 79 73
ข้าราชการพลเรือน 2 - -
พนักงานราชการครู 10 10 10
พนักงานราชการ(อื่น) - - -
ครูพิเศษสอน 13 12 12
เจ้าหน้าที่ 24
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 23 - -
รวม ครู 102 101 95
รวมทั้งสิ้น 156 106 95


ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562

ประเภท จำนวนรวม มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
ผู้บริหาร 5 5 -
ข้าราชการครู 90 90 74
ข้าราชการพลเรือน 2 - -
พนักงานราชการครู 10 10 10
พนักงานราชการ(อื่น) - - -
ครูพิเศษสอน 15 15 12
เจ้าหน้าที่ 24
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 23 - -
รวม ครู 115 115 96
รวมทั้งสิ้น 169 120 96


ข้อมูลบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2561

ประเภท จำนวนรวม มีใบประกอบวิชาชีพ สอนตรงสาขา
ผู้บริหาร 5 5 -
ข้าราชการครู 92 92 70
ข้าราชการพลเรือน 2 - -
พนักงานราชการครู 10 10 10
พนักงานราชการ(อื่น) - - -
ครูพิเศษสอน 13 11 11
เจ้าหน้าที่ 28
บุคลากรอื่น ๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ พนักงานขับรถ/ ฯ) 21 - -
รวม ครู 115 113 91
รวมทั้งสิ้น 171 113 91
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย