ชื่อภาษาไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ชื่อภาษาอังกฤษ Nakhonsawan Vocational College
ที่ตั้ง เลขที่ 193 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ โทร. (056) 221360
โทรสาร โทร. (056) 221086
เว็บไซต์ www.nwvoc.ac.th
อีเมลล์ admin@nwvoc.ac.th
เนื้อที่ 25 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
Card image

นายอาณัติชัย จันทิวาสน์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย