ซ้อมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

2017-07-31 11:09:58

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาถือพานไหว้ครู และนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมซ้อมพิธีการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดำเนินการซ้อมโดยคณะกรรมการทุกฝ่าย ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์